Projekt realizowany jest przez grupę nieformalną „Przeszłość dla przyszłości”, w skład której wchodzi m.in.:

  • sołtys wsi Kuźniczysko – na co dzień działający na rzecz miejscowości i społeczności lokalnej,
  • historyk pasjonat, który wspólnie z działającą na terenie wsi Fundacją Wspierania Dziedzictwa Kulturowego „Żarna” zrealizował już dwie edycje projektu historycznego skierowanego do społeczności lokalnej,
  • mieszkańcy – wolontariusze, którym na sercu leży dobro miejscowości, chętnie angażujący się w poprawę jakości życia mieszkańców.

Najważniejsza jednak w działaniach grupy jest pamięć o przeszłości i zachowanie jej śladów. Grupa powstała w wyniku działań Fundacji „Żarna” realizującej swe projekty na terenie miejscowości. To one zapoczątkowały działalność grupy i ukierunkowały jej działania.

Wieś Kuźniczysko, podobnie jak inne miejscowości województwa dolnośląskiego, przez zawirowania historyczne po 1945 roku stała się mieszanką wielu kultur. Odrębności i tradycje przywiezione na te ziemie przez naszych przodków z biegiem lat zacierają się i odchodzą w zapomnienie.

Od 2014 roku Fundacja Wspierania Dziedzictwa Kulturowego „Żarna” realizowała we wsi Kuźniczysko projekty o tematyce historycznej angażując w nie mieszkańców wsi. Z każdym kolejnym projektem ich adresaci coraz bardziej angażowali się w realizację tych działań.

Planowana trzecia edycja „Podmuchów historii” to projekt, którego inicjatorami w całości są już mieszkańcy Kuźniczyska, których poprzednie edycje do tego stopnia pochłonęły, że postanowili je kontynuować w rozszerzonej formie, bazując na doświadczeniu i wiedzy zdobytej przez fundację podczas realizacji poprzednich edycji.

Publikacja historyczna, której wydruk sfinansowany został ze środków pozyskanych przez Fundację „Żarna” rozbudziła w mieszkańcach świadomość lokalnej historii i chęć oddania swoistego hołdu poznanej historii.