Zaczynamy

Ten portal jest inny niż pozostałe historyczne. Tworzymy tutaj szkielet historii, którą na bieżąco będziemy uzupełniać. Piszemy tutaj szczególnie o historii mało znanej.